موتور ژنراتور گاز سوز
موتور ژنراتور عبارت است از مجموع یک موتور که از آن به عنوان قوای محرکه و یک ژنراتور به عنوان مولد برق که به همدیگر متصل گردیده و یا به اصطلاح کوپل شده اند و برای ایجاد جریان الکتریکی به کار می رود.
بیشتر بدانید
تهویه مطبوع
سیستم VRF، یکی از فن آوری های نوین در صنعت تهویه مطبوع می باشد که با تغییر دبی مبرد در سیکل تبرید تراکمی، متناسب با بار حرارتی یا برودتی مورد نیاز فضا، موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
بیشتر بدانید
سیستم های تولید همزمان برق و حرارت مقیاس کوچک (micro-CHP)
تولید همزمان حرارت و برق یکی از مهم‌ترین کاربردهای تولید پراکنده است؛ که عبارت است از تولید همزمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه.
بیشتر بدانید